Utformningsassistent

 • Vad är utformningsassistenten och vad används den till?

  Utformningsassistenten är en ”assistent i assistenten”. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt förse redan utformade designmallar med önskad text och motiv. Vårt tips för nybörjare.

 • Anvisningar för utformningsassistenten

  1. Välj en designmall på startsidan för etikettassistenten online och öppna den via ”Utforma online”. Den valda designen läses nu in i utformningsytan.

   

   

  2. Klicka på trollstavsymbolen för att öppna utformningsassistenten.

   

   

  3. I det första steget kan du byta ut platshållartexten mot önskad text. Klicka därefter på ”Fortsätt”

   

   

  4. I nästa fönster kan du nu byta ut platshållarbilden mot önskad bild. Klicka därefter på ”Fortsätt”.

   

   

  5. I nästa steg kan du överföra önskad design till alla etiketter eller endast till utvalda etiketter. Klicka därefter på ”Fortsätt”.

   

   

  6. Det sista fönstret öppnas. Här kan du nu skriva ut dina etiketter direkt eller återvända till utformningsskärmen för att fortsätta att redigera dina etiketter.

Standardfunktioner etikettutformning

 • Hur lägger jag till text och justerar den?

  Välj knappen ”T” och klicka på ”Lägg till textfält”. På etiketten skapas nu ett textobjekt i det övre vänstra hörnet. Där kan du ange din text. Om du trycker på tangenten Enter, kommer du till en ny rad. Storleken på textobjektet beror på den angivna textmängden. Klicka utanför textobjektet för att avsluta inmatningen. Om du klickar på objektet igen, kan du ändra teckensnitt, teckenstorlek, teckenstil och teckenfärg i textinställningarna under knappen ”Infoga textfält”. Om du håller in musknappen på textobjektet, kan du flytta det till önskat ställe på etiketten.

  Aktiva textojekt omges av 4 symboler. Med dessa symboler kan du radera textobjektet (till vänster upptill), vrida det (till höger upptill), ändra storleken (till höger nedtill) och ändra justering och objektsnivå (till vänster nedtill).

  Om etiketten ser väldigt liten ut inom skärmvyn, kan du förstora ditt arbetsområde med hjälp av förstoringsglaset ”+” på vänster sida.

  Tips: Om du t.ex. vill ha postnumret och orten i en adress i ett större teckensnitt, skapar du ett separat textfält för det. Använd rutnätet för att justera de olika textfälten.

 • Hur ändrar jag teckenstorlek och textegenskaper?

  Välj önskat textobjekt genom att klicka på det. Under knappen ”Infoga textfält” ser du nu symbolerna för textegenskaperna. Här kan du redigera teckensnitt, teckenstorlek, teckenstil och teckenfärg.

  Observera att endast en teckenstorlek är möjlig per textfält. Skapa ett separat textfält om du vill ha en text i en annan teckenstorlek.

  Tips: Använd rutnätet för att justera de olika textfälten.

 • Hur infogar jag en form och justerar den?

  Välj knappen ”Infoga form” och klicka på önskad symbol. Du kan välja mellan rektangel, cirkel och linje. Dra nu upp formen i önskad storlek med intryckt musknapp.

  Aktiva formobjekt omges av 4 symboler. Med dessa symboler kan du radera formobjektet (till vänster upptill), vrida det (till höger upptill), ändra storleken (till höger nedtill) och ändra justeringen av objektet och objektsnivån (till vänster nedtill).

   

   

   

 • Hur ändrar jag formfärg och formegenskaper?

  Välj önskat objekt genom att klicka på det. Under knappen ”rektangel”, ”cirkel” eller ”linje” kan du nu i objektsinställningarna bestämma färgen på fyllningen och ramen samt anpassa ramtjocklek, strecktyp, hörnform och -radie.

  Du kan välja bland 32 utvalda färger eller ange det direkta RGB- (t.ex. 255, 0, 0 för röd) eller Hex-värdet (t.ex. FF0000 för röd). Bekräfta den utvalda färgen med knappen ”Stäng”.

   

   

 • Hur infogar jag en bild?

  Du kan använda valfria bilder i HERMA Etikettassistent online som du har sparat på din hårddisk. Allt du behöver göra är att ladda upp bilder från din lokala hårddisk till HERMA Etikettassistent online.

  Välj knappen ”Infoga bild” och klicka på ”Ladda upp bild” för att ladda upp en ny bild. Ett webbläsarfönster öppnas där du kan välja bildfilen. Välj önskad bildfil. Den utvalda bilden visas i mitten av din etikett. Med ett klick på bilden aktiverar du bildobjektet och kan flytta det till önskad plats eller anpassa storleken. Klicka på arbetsytan för att avsluta inmatningen och avaktivera objektet.

  Observera: Grafikformaten JPG, GIF, TIFF, BMP och PNG stöds. Se till att din bild inte överskrider den maximala filstorleken på 5 MB.

 • Hur flyttar jag ett objekt?

  Aktivera ett objekt genom att klicka på det. Du känner igen ett aktivt objekt på att det omges av orange symboler. Med intryckt musknapp kan du flytta objektet i arbetsområdet.

  Om du flyttar ditt objekt utanför utskriftsområdet får du ett felmeddelande och din etikett får en röd ram.

 • Hur vrider jag ett objekt?

  Aktivera ett objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Tryck på symbolen med den cirkelformade pilen i det högra övre hörnet.

  Med intryckt musknapp kan du nu vrida objektet.

   

   

 • Hur anpassar jag storleken på ett objekt till etikettens storlek?

  Det är enkelt att anpassa objektet till etikettens storlek. Välj önskat objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Klicka på höger musknapp och välj ”Justera objekt”. Välj ”Anpassa storlek på etikett”. Ditt objekt sträcker sig nu över hela etiketten.

  Tips: Sätt objektet i bakgrunden för att åter göra dina andra objekt synliga.

   

   

   

 • Hur kopierar jag ett objekt?

  Objekt som behövs flera gånger kan du kopiera genom att välja kopieringssymbolen till vänster om din etikett. Det utvalda objektet sparas i urklipp. Den inklistringssymbol som finns bredvid sätter det kopierade objektet på etiketten.

  Tips: Använd kortkommandot Ctrl+C för att kopiera och Ctrl+V för att klistra in.

   

   

 • Hur kan jag radera objekt?

  Aktivera önskat objekt genom att klicka på det. Det aktiva objektet omges nu av orange symboler. För att radera objektet klickar du på raderingssymbolen i det vänstra övre hörnet eller raderar objektet genom att trycka på Delete-tangenten när markören är på objektramen.

   

   

   

 • Hur ändrar jag objektsnivåernas ordningsföljd?

  Aktivera önskat objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Klicka på höger musknapp och välj ”Ändra objektsnivå”. Här har du möjlighet att flytta objektet till enskilda nivåer eller flytta objektet helt till förgrunden respektive bakgrunden.

 • Hur ändrar jag vyn?

  Till vänster om din etikett finns två förstoringsglas som förstorar eller förminskar stegvis. På det sättet kan du även utforma små etiketter enkelt.

   

   

 • Hur kan jag ändra bakgrundsfärgen på min etikett?

  Du kan ge varje etikett en annan bakgrundsfärg. Använd knappen ”Välj bakgrundsfärg” till vänster om etiketten. Du kan välja bland 32 utvalda färger eller ange det direkta RGB- (t.ex. 255, 0, 0 för röd) eller Hex-värdet (t.ex. FF0000 för röd).

  Observera: Av tekniska skäl går det inte att skriva ut ett vitt tryck (t.ex. text eller logotyp) på färgade etiketter.

   

   

   

 • Kan jag kopiera innehåll mellan två etiketter?

  För att kopiera innehåll mellan två etiketter måste du ha sparat måletiketten på din hårddisk eller online. Välj önskat objekt och kopiera detta antingen med kopieringssymbolen till vänster om din etikett eller använd kortkommandot ”Ctrl+C”. Stäng inte etiketten för då raderas informationen i urklipp. Öppna nu din måletikett under ”Fil – Öppna fil från hårddisk/Öppna fil online". Med inklistringssymbolen till vänster om din etikett eller kortkommandot ”Ctrl+V” kan du klistra in ditt objekt.

  Om du vill kopiera innehåll mellan enskilda etiketter på samma etikettark vid individuell utformning, så väljer du önskat objekt och kopierar detta antingen med kopieringssymbolen eller med kortkommandot ”Ctrl+C”. Växla nu i sidvyn till den etikett som det kopierade objektet ska klistras in på. Klistra in objektet med inklistringssymbolen till vänster om din etikett eller med kortkommandot ”Ctrl+V”. Det kopierade objektet finns i urklipp tills du har kopierat ett nytt objekt eller avslutat HERMA Etikettassistent online.

 • Hur upphäver jag min markering?

  Du kan upphäva ditt val genom att klicka på ett tomt område på etiketten.

 • Hur kan jag utforma etiketterna lika?

  En särskilt enkel möjlighet att utforma lika etiketter är det alternativ som du hittar till höger i ”Sidvy”. Välj knappen ”Använd layouten för alla etiketter”. Då behöver du bara utforma en etikett och kan skriva ut ett helt etikettark.

   

   

 • Hur kan jag utforma etiketterna separat?

  I detta läge kan du utforma varje etikett individuellt. Klicka till höger i sidvyn på den etikett som du vill utforma på arket.

  Den etikett som du för närvarande är på framhävs med orange i översikten. Med ett klick på ett annat fält på arket växlar du etikett.

  Etiketter som redan innehåller objekt är markerade med grått. På det sättet kan du lättare hitta redigerade etiketter igen.

   

   

 • Hur växlar jag mellan stående och liggande format?

  Du kan förse varje etikett i stående eller liggande format med text, vilket är särskilt intressant för etiketter till pärmryggar. Med de båda symbolerna till vänster om etiketten kan du växla mellan stående och liggande format.

  Tips: Genom bytet mellan ”Stående format” och ”Liggande format” i HERMA Etikettassistent online kan du utforma etiketten i roterad vy på skärmen. Etikettarket läggs dock i skrivaren på vanligt sätt, inga andra inställningar krävs i Adobe Readers utskriftsfönster.