Skriva ut och spara etiketter

 • Hur skriver jag ut dokument?

  Välj knappen ”Förhandsgranskning av utskrift” till höger i menyraden. Nu visas ett förhandsgranskningsfönster. Här kan du flytta utskriftslayouten via ”Utskriftsanpassning”. Antingen med hjälp av pilarna som visas i kanten av etikettarket eller genom att ange värden för X-axeln (layouten flyttas åt vänster eller höger) eller Y-axeln (layouten flyttas uppåt eller nedåt).

  Med ett klick på ”Skriva ut/skapa PDF” skapas ett PDF-dokument som du måste ladda ned på din dator. Före nedladdningen ser du etikettarket på skärmen – ett bra tillfälle att kontrollera före utskrift om allt motsvarar dina önskemål. Spara PDF-filen på din dator och öppna den. "Nu kan du skriva ut ditt PDF-dokument på vanligt sätt via Adobe Reader på ett passande etikettark.

  För att utformningen av etiketterna ska placeras exakt på arket ställer HERMA Etikettassistent online in skrivarinställningarna i Adobe Reader automatiskt på ”Anpassa till sida = ingen”

  Observera: Etiketternas stanslinjer överförs inte till PDF-filen, eftersom de annars också skulle skrivas ut.

  Om PDF-filen öppnas i webbläsaren, måste du först spara den på din dator. Skriv inte ut från webbläsarfönstret, eftersom det kan bli förskjutningar.

   

   

 • Etiketterna skrivs ut förskjutna eller sneda?

  På grund av tekniska skillnader mellan olika skrivare kan etikettarket dras in snett. I många fall kan detta åtgärdas genom att använda enkelmatning.

 • Din PDF visar en tydlig bild, men utskriften är förskjuten?

  Kontrollera att inställningen ”Verklig storlek” har valts i Adobe Readers utskriftsfönster under anpassning av sidan.

 • Hur sparar jag dokument på min hårddisk?

  Om du behöver din utformning av etiketter vid en senare tidpunkt för vidare redigering, kan du spara dokumentet lokalt genom att välja ”Spara fil lokalt” på knappen ”Fil”. När du sparar skapas ett dokument som du kan överföra och spara på din dator (filändelse ”.eao”).

  Tips: För vidare redigering kan de filer som sparats på din hårddisk åter aktiveras på startsidan för HERMA Etikettassistent online med ”Öppna fil”.

  Det går inte att redigera med ett lokalt program.

 • Hur sparar jag dokument online?

  Om du behöver din utformning av etiketter vid en senare tidpunkt för vidare redigering, sparar du dokumentet online genom att välja ”Spara fil online” på knappen ”Fil”. Då öppnas ett fönster där du kan ange filnamnet.

  Observera: För att spara utformade etiketter online måste du vara registrerad och inloggad i HERMA Etikettassistent online. (Hur kan jag registrera mig?) 

 • Varför leder etikettassistenten online tillbaka till HERMA-startsidan när man trycker på ”Skriv ut”?

  Töm din webbläsares cacheminne, så bör etikettassistenten därefter fungera som vanligt.