Vanliga frågor, tips och trick

Etikettutformning är enkelt. Här hittar du hjälp, tips och trick angående etikettassistenten online.

Hittar du inte rätt svar på dina frågor här eller har ett annat ärende beträffande etikettassistenten online, kontaktar du helt enkelt oss via e-post på verkaufsteam-handel@herma.de.

Ingång och allmän information

 • Vad används Hermas etikettassistent online till?

  Hermas etikettassistent online är ett designprogram för Hermas etiketter, som inte behöver laddas ned eller installeras och som gör det möjligt att utforma dina etiketter individuellt och därefter skriva ut dem.

  I etikettassistenten online har du följande möjligheter att komma igång med programmet:

  1.       Ange artikelnumret och börja med en tom etikett

  2.       Börja med en designmall

  3.       Redigera en redan sparad *.lao-mall

   

  Därefter kommer du till utformningsytan.

  Här har du nu olika alternativ för att förse dina etiketter med text, till exempel att lägga till ett textfält eller skapa en serieutskrift.

   

   

 • Var hittar jag information om etiketten?

  I området ”Sidvy” till höger om redigeringsytan hittar du under etikettarket detaljerade uppgifter om den valda etiketten, som artikelnummer, etiketter per ark, pappersformat, etikettbredd och etiketthöjd.

 • Hur kan jag välja en annan etikett?

  Om du vill utforma en annan/ytterligare etikett, ska du se till att du har sparat din aktuella etikettdesign antingen online eller på din hårddisk för vidare redigering senare.

  Klicka på ”Start” i navigeringsfältet eller välj ”Skapa en ny etikett” via filsymbolen.

  Du kan nu ange ett nytt artikelnummer eller öppna ett lokalt sparat dokument.

   

   

 • Hur kan jag återvända till startsidan?

  Klicka på den stora HERMA-logotypen för att stänga den aktuella etiketten och återvända till startsidan.

   

   

 • Hur får jag teknisk support?

  Om vår hjälpfunktion inte kan erbjuda någon lösning på ditt problem, så kontaktar du verkaufsteam-handel@herma.de via e-post med din fråga om programmet. Tack!

 • Varför visas inte EAO rätt?

  Töm din webbläsares cache. Sedan bör EAO fungera som vanligt.

Utformningsassistent

 • Vad är utformningsassistenten och vad används den till?

  Utformningsassistenten är en ”assistent i assistenten”. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt förse redan utformade designmallar med önskad text och motiv. Vårt tips för nybörjare.

 • Anvisningar för utformningsassistenten

  1. Välj en designmall på startsidan för etikettassistenten online och öppna den via ”Utforma online”. Den valda designen läses nu in i utformningsytan.

   

   

  2. Klicka på trollstavsymbolen för att öppna utformningsassistenten.

   

   

  3. I det första steget kan du byta ut platshållartexten mot önskad text. Klicka därefter på ”Fortsätt”

   

   

  4. I nästa fönster kan du nu byta ut platshållarbilden mot önskad bild. Klicka därefter på ”Fortsätt”.

   

   

  5. I nästa steg kan du överföra önskad design till alla etiketter eller endast till utvalda etiketter. Klicka därefter på ”Fortsätt”.

   

   

  6. Det sista fönstret öppnas. Här kan du nu skriva ut dina etiketter direkt eller återvända till utformningsskärmen för att fortsätta att redigera dina etiketter.

Standardfunktioner etikettutformning

 • Hur lägger jag till text och justerar den?

  Välj knappen ”T” och klicka på ”Lägg till textfält”. På etiketten skapas nu ett textobjekt i det övre vänstra hörnet. Där kan du ange din text. Om du trycker på tangenten Enter, kommer du till en ny rad. Storleken på textobjektet beror på den angivna textmängden. Klicka utanför textobjektet för att avsluta inmatningen. Om du klickar på objektet igen, kan du ändra teckensnitt, teckenstorlek, teckenstil och teckenfärg i textinställningarna under knappen ”Infoga textfält”. Om du håller in musknappen på textobjektet, kan du flytta det till önskat ställe på etiketten.

  Aktiva textojekt omges av 4 symboler. Med dessa symboler kan du radera textobjektet (till vänster upptill), vrida det (till höger upptill), ändra storleken (till höger nedtill) och ändra justering och objektsnivå (till vänster nedtill).

  Om etiketten ser väldigt liten ut inom skärmvyn, kan du förstora ditt arbetsområde med hjälp av förstoringsglaset ”+” på vänster sida.

  Tips: Om du t.ex. vill ha postnumret och orten i en adress i ett större teckensnitt, skapar du ett separat textfält för det. Använd rutnätet för att justera de olika textfälten.

 • Hur ändrar jag teckenstorlek och textegenskaper?

  Välj önskat textobjekt genom att klicka på det. Under knappen ”Infoga textfält” ser du nu symbolerna för textegenskaperna. Här kan du redigera teckensnitt, teckenstorlek, teckenstil och teckenfärg.

  Observera att endast en teckenstorlek är möjlig per textfält. Skapa ett separat textfält om du vill ha en text i en annan teckenstorlek.

  Tips: Använd rutnätet för att justera de olika textfälten.

 • Hur infogar jag en form och justerar den?

  Välj knappen ”Infoga form” och klicka på önskad symbol. Du kan välja mellan rektangel, cirkel och linje. Dra nu upp formen i önskad storlek med intryckt musknapp.

  Aktiva formobjekt omges av 4 symboler. Med dessa symboler kan du radera formobjektet (till vänster upptill), vrida det (till höger upptill), ändra storleken (till höger nedtill) och ändra justeringen av objektet och objektsnivån (till vänster nedtill).

   

   

   

 • Hur ändrar jag formfärg och formegenskaper?

  Välj önskat objekt genom att klicka på det. Under knappen ”rektangel”, ”cirkel” eller ”linje” kan du nu i objektsinställningarna bestämma färgen på fyllningen och ramen samt anpassa ramtjocklek, strecktyp, hörnform och -radie.

  Du kan välja bland 32 utvalda färger eller ange det direkta RGB- (t.ex. 255, 0, 0 för röd) eller Hex-värdet (t.ex. FF0000 för röd). Bekräfta den utvalda färgen med knappen ”Stäng”.

   

   

 • Hur infogar jag en bild?

  Du kan använda valfria bilder i HERMA Etikettassistent online som du har sparat på din hårddisk. Allt du behöver göra är att ladda upp bilder från din lokala hårddisk till HERMA Etikettassistent online.

  Välj knappen ”Infoga bild” och klicka på ”Ladda upp bild” för att ladda upp en ny bild. Ett webbläsarfönster öppnas där du kan välja bildfilen. Välj önskad bildfil. Den utvalda bilden visas i mitten av din etikett. Med ett klick på bilden aktiverar du bildobjektet och kan flytta det till önskad plats eller anpassa storleken. Klicka på arbetsytan för att avsluta inmatningen och avaktivera objektet.

  Observera: Grafikformaten JPG, GIF, TIFF, BMP och PNG stöds. Se till att din bild inte överskrider den maximala filstorleken på 5 MB.

 • Hur flyttar jag ett objekt?

  Aktivera ett objekt genom att klicka på det. Du känner igen ett aktivt objekt på att det omges av orange symboler. Med intryckt musknapp kan du flytta objektet i arbetsområdet.

  Om du flyttar ditt objekt utanför utskriftsområdet får du ett felmeddelande och din etikett får en röd ram.

 • Hur vrider jag ett objekt?

  Aktivera ett objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Tryck på symbolen med den cirkelformade pilen i det högra övre hörnet.

  Med intryckt musknapp kan du nu vrida objektet.

   

   

 • Hur anpassar jag storleken på ett objekt till etikettens storlek?

  Det är enkelt att anpassa objektet till etikettens storlek. Välj önskat objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Klicka på höger musknapp och välj ”Justera objekt”. Välj ”Anpassa storlek på etikett”. Ditt objekt sträcker sig nu över hela etiketten.

  Tips: Sätt objektet i bakgrunden för att åter göra dina andra objekt synliga.

   

   

   

 • Hur kopierar jag ett objekt?

  Objekt som behövs flera gånger kan du kopiera genom att välja kopieringssymbolen till vänster om din etikett. Det utvalda objektet sparas i urklipp. Den inklistringssymbol som finns bredvid sätter det kopierade objektet på etiketten.

  Tips: Använd kortkommandot Ctrl+C för att kopiera och Ctrl+V för att klistra in.

   

   

 • Hur kan jag radera objekt?

  Aktivera önskat objekt genom att klicka på det. Det aktiva objektet omges nu av orange symboler. För att radera objektet klickar du på raderingssymbolen i det vänstra övre hörnet eller raderar objektet genom att trycka på Delete-tangenten när markören är på objektramen.

   

   

   

 • Hur ändrar jag objektsnivåernas ordningsföljd?

  Aktivera önskat objekt genom att klicka på det. Ditt aktiva objekt omges nu av orange symboler. Klicka på höger musknapp och välj ”Ändra objektsnivå”. Här har du möjlighet att flytta objektet till enskilda nivåer eller flytta objektet helt till förgrunden respektive bakgrunden.

 • Hur ändrar jag vyn?

  Till vänster om din etikett finns två förstoringsglas som förstorar eller förminskar stegvis. På det sättet kan du även utforma små etiketter enkelt.

   

   

 • Hur kan jag ändra bakgrundsfärgen på min etikett?

  Du kan ge varje etikett en annan bakgrundsfärg. Använd knappen ”Välj bakgrundsfärg” till vänster om etiketten. Du kan välja bland 32 utvalda färger eller ange det direkta RGB- (t.ex. 255, 0, 0 för röd) eller Hex-värdet (t.ex. FF0000 för röd).

  Observera: Av tekniska skäl går det inte att skriva ut ett vitt tryck (t.ex. text eller logotyp) på färgade etiketter.

   

   

   

 • Kan jag kopiera innehåll mellan två etiketter?

  För att kopiera innehåll mellan två etiketter måste du ha sparat måletiketten på din hårddisk eller online. Välj önskat objekt och kopiera detta antingen med kopieringssymbolen till vänster om din etikett eller använd kortkommandot ”Ctrl+C”. Stäng inte etiketten för då raderas informationen i urklipp. Öppna nu din måletikett under ”Fil – Öppna fil från hårddisk/Öppna fil online". Med inklistringssymbolen till vänster om din etikett eller kortkommandot ”Ctrl+V” kan du klistra in ditt objekt.

  Om du vill kopiera innehåll mellan enskilda etiketter på samma etikettark vid individuell utformning, så väljer du önskat objekt och kopierar detta antingen med kopieringssymbolen eller med kortkommandot ”Ctrl+C”. Växla nu i sidvyn till den etikett som det kopierade objektet ska klistras in på. Klistra in objektet med inklistringssymbolen till vänster om din etikett eller med kortkommandot ”Ctrl+V”. Det kopierade objektet finns i urklipp tills du har kopierat ett nytt objekt eller avslutat HERMA Etikettassistent online.

 • Hur upphäver jag min markering?

  Du kan upphäva ditt val genom att klicka på ett tomt område på etiketten.

 • Hur kan jag utforma etiketterna lika?

  En särskilt enkel möjlighet att utforma lika etiketter är det alternativ som du hittar till höger i ”Sidvy”. Välj knappen ”Använd layouten för alla etiketter”. Då behöver du bara utforma en etikett och kan skriva ut ett helt etikettark.

   

   

 • Hur kan jag utforma etiketterna separat?

  I detta läge kan du utforma varje etikett individuellt. Klicka till höger i sidvyn på den etikett som du vill utforma på arket.

  Den etikett som du för närvarande är på framhävs med orange i översikten. Med ett klick på ett annat fält på arket växlar du etikett.

  Etiketter som redan innehåller objekt är markerade med grått. På det sättet kan du lättare hitta redigerade etiketter igen.

   

   

 • Hur växlar jag mellan stående och liggande format?

  Du kan förse varje etikett i stående eller liggande format med text, vilket är särskilt intressant för etiketter till pärmryggar. Med de båda symbolerna till vänster om etiketten kan du växla mellan stående och liggande format.

  Tips: Genom bytet mellan ”Stående format” och ”Liggande format” i HERMA Etikettassistent online kan du utforma etiketten i roterad vy på skärmen. Etikettarket läggs dock i skrivaren på vanligt sätt, inga andra inställningar krävs i Adobe Readers utskriftsfönster.

   

   

Anvisningar för serieutskrift

 • Hur skapar jag en serieutskrift?

  1. Öppna etikettassistenten online, ange artikelnumret i det markerade fältet och tryck på returtangenten.

   

   

  2. Nu kommer du till utformningsytan för etikettassistenten online. Här klickar du på ikonen ”Serieutskrift” (se bild)

   

   

  3. Serieutskriftsassistenten öppnas. Här klickar du på knappen ”Nu börjar det”.

   

   

  4. I följande fönster väljer du din Excel-fil för serieutskrift via knappen ”Bläddra”. Observera att din Excel-fil inte får innehålla några dolda kolumner och rader eller kopplade fält. Dessutom bör platshållare för de olika kolumnerna vara definierade på den första raden.

   

   

  5. Efter uppladdning av Excel- eller CSV-filen visas ett fönster där de enskilda kolumnerna i din fil är listade. Aktivera de fält som ska läggas till på etiketten genom att klicka. Med ett klick på ”Lägg till fält” skapas dina fält samlade i form av platshållare.

  Tips: I detta fönster kan du även välja om du vill skapa fält oberoende av varandra eller som streckkod eller QR-kod. Via ”Färdig och fortsätt” kan du sedan skriva ut dina etiketter direkt eller fortsätta att redigera dem.

   

   

  6. Placera platshållarfälten som önskat på din etikett – färdig!

   

   

  Tips: Granska därefter dina etiketter med PDF-förhandsgranskningen, eftersom några textfält kan bli för små när platshållaren fylls. Anpassa din layout vid behov. Du kan även redigera de utvalda fälten i efterhand genom att välja knappen ”Serieutskrift” igen.

   

   

 • Serieutskrift – öppningen av filen går fel?

  Din Excel-fil får inte innehålla några dolda eller kopplade kolumner och rader. Dessutom bör platshållare för de olika kolumnerna vara definierade på den första raden i filen.

Streck-/QR-kod

 • Hur infogar jag en streckkod?

  Välj knappen ”Streck-/QR-kod” och klicka på ”Streckkod”. I det öppna fönstret väljer du först den streckkodstyp som ska användas och anger sedan streckkodstexten. Klicka nu på ”Generera streckkod”. Du kan flytta och vrida din streckkod som andra objekt på etiketten.

  Även vid en serieutskrift kan du infoga en streckkod. Efter att ha laddat upp filen väljer du då kryssrutan ”Skapa streckkod/QR-kod” i serieutskriftsassistenten. Nu kan du bestämma för vilka fält fältinnehållet ska skapas som streckkod. "

   

   

 • Vilka streckkodstyper finns det och vilka tecken får jag använda?

  Kod

  Tillåtna tecken

  Längd

  25 och 25i

  Siffror (0-9)

  obegränsad

  39

  Siffror (0-9), versaler (A-Z), specialtecken (-.$/+%), mellanslag

  obegränsad

  128

  Nästan hela teckenuppsättningen ASCII inkl. styrtecken

  obegränsad

  EAN 2

  Siffror (0-9)

  1-2 tecken

  EAN 5

  Siffror (0-9)

  4-5 tecken

  EAN 8

  Siffror (0-9)

  7-8 tecken

  EAN 13

  Siffror (0-9)

  12-13 tecken

  UPC-A

  Siffror (0-9)

  11-12 tecken

  UPC-E

  Siffror (0-9)

  11-12 tecken

       
 • Hur infogar jag en QR-kod?

  Välj knappen ”Streck-/QR-kod” och klicka på ”QR-kod”. I det öppna fönstret kan du ange önskad text respektive din måladress. Klicka därefter på ”Generera QR-kod”. Du kan flytta och vrida din QR-kod som andra objekt på etiketten.

  Även vid en serieutskrift kan du infoga en QR-kod. Efter att ha laddat upp filen väljer du då kryssrutan ”Skapa streckkod/QR-kod” i serieutskriftsassistenten. Nu kan du bestämma för vilka fält fältinnehållet ska skapas som QR-kod."

   

   

Skriva ut och spara etiketter

 • Hur skriver jag ut dokument?

  Välj knappen ”Förhandsgranskning av utskrift” till höger i menyraden. Nu visas ett förhandsgranskningsfönster. Här kan du flytta utskriftslayouten via ”Utskriftsanpassning”. Antingen med hjälp av pilarna som visas i kanten av etikettarket eller genom att ange värden för X-axeln (layouten flyttas åt vänster eller höger) eller Y-axeln (layouten flyttas uppåt eller nedåt).

  Med ett klick på ”Skriva ut/skapa PDF” skapas ett PDF-dokument som du måste ladda ned på din dator. Före nedladdningen ser du etikettarket på skärmen – ett bra tillfälle att kontrollera före utskrift om allt motsvarar dina önskemål. Spara PDF-filen på din dator och öppna den. "Nu kan du skriva ut ditt PDF-dokument på vanligt sätt via Adobe Reader på ett passande etikettark.

  För att utformningen av etiketterna ska placeras exakt på arket ställer HERMA Etikettassistent online in skrivarinställningarna i Adobe Reader automatiskt på ”Anpassa till sida = ingen”

  Observera: Etiketternas stanslinjer överförs inte till PDF-filen, eftersom de annars också skulle skrivas ut.

  Om PDF-filen öppnas i webbläsaren, måste du först spara den på din dator. Skriv inte ut från webbläsarfönstret, eftersom det kan bli förskjutningar.

   

   

 • Etiketterna skrivs ut förskjutna eller sneda?

  På grund av tekniska skillnader mellan olika skrivare kan etikettarket dras in snett. I många fall kan detta åtgärdas genom att använda enkelmatning.

 • Din PDF visar en tydlig bild, men utskriften är förskjuten?

  Kontrollera att inställningen ”Verklig storlek” har valts i Adobe Readers utskriftsfönster under anpassning av sidan.

 • Hur sparar jag dokument på min hårddisk?

  Om du behöver din utformning av etiketter vid en senare tidpunkt för vidare redigering, kan du spara dokumentet lokalt genom att välja ”Spara fil lokalt” på knappen ”Fil”. När du sparar skapas ett dokument som du kan överföra och spara på din dator (filändelse ”.eao”).

  Tips: För vidare redigering kan de filer som sparats på din hårddisk åter aktiveras på startsidan för HERMA Etikettassistent online med ”Öppna fil”.

  Det går inte att redigera med ett lokalt program.

 • Hur sparar jag dokument online?

  Om du behöver din utformning av etiketter vid en senare tidpunkt för vidare redigering, sparar du dokumentet online genom att välja ”Spara fil online” på knappen ”Fil”. Då öppnas ett fönster där du kan ange filnamnet.

  Observera: För att spara utformade etiketter online måste du vara registrerad och inloggad i HERMA Etikettassistent online. (Hur kan jag registrera mig?) 

 • Varför leder etikettassistenten online tillbaka till HERMA-startsidan när man trycker på ”Skriv ut”?

  Töm din webbläsares cacheminne, så bör etikettassistenten därefter fungera som vanligt.

Användarkonto

 • Hur kan jag registrera mig?

  För registreringen har du flera möjligheter: Du kan registrera dig på startsidan med den grå knappen ”Logga in” på höger sida. Klicka på knappen ”Registrera”. Alternativt kan du även registrera dig i HERMA Etikettassistent online i menyn under ”Registrera”.

  Vid den första registreringen är det nödvändigt att du lämnar några uppgifter. Dessa uppgifter används uteslutande för förvaltning av ditt personliga konto. HERMA dataskyddsbestämmelser, som du kan läsa vid registreringen, gäller.

  Av säkerhetsskäl får du en bekräftelselänk via e-post. Efter att ha klickat på denna länk är ditt konto aktiverat och du kan nu även använda onlinefunktionerna i HERMA Etikettassistent online.

  Om du inte hittar något bekräftelsemeddelande i din inkorg, tittar du även i din skräppostmapp. Logga nu in med din e-postadress och ditt personliga lösenord. "

   

   

 • Hur kan jag logga in?

  För inloggningen har du flera möjligheter: Du kan logga in på startsidan med den grå knappen ”Logga in” på höger sida. Ange din e-postadress och ditt lösenord. Alternativt kan du även logga in i HERMA Etikettassistent online i menyn under ”Logga in”.

  Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det via länken ”Har du glömt lösenordet?”. Ange din registrerade e-postadress, så får du ett e-postmeddelande med en länk till återställningen av lösenordet.

  Tipp: Sie können den Login auch speichern, dann müssen Sie sich nicht jedes Mal neu anmelden.

   

   

 • Hur kan jag logga ut?

  Du kan logga ut i menyn under ”Logga ut”. Om du har sparat dina inloggningsuppgifter på din dator, raderas dessa också.

 • Jag har glömt mitt lösenord, vad kan jag göra?

  Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det via länken ”Har du glömt lösenordet?”. Ange din registrerade e-postadress, så får du ett e-postmeddelande med en länk till återställningen av lösenordet.

 • Hur kan jag radera mina mallar?

  Det går alltid att radera mallar som sparats online. Klicka på filsymbolen och välj ”Öppna fil online”. Här listas alla mallar som du sparat online och som kan raderas manuellt via ”Radera fil”.