Etiketter med särskilda egenskaper

Genomtänkta lösningar för alla användningsområden

HERMA erbjuder etiketter som produktlösningar för alla användningsområden. Etiketterna är anpassade exakt till användningen i material och vidhäftningskraft – kraftigt vidhäftande eller avtagbara, folie eller papper – alla önskemål uppfylls.