HERMA-universaletiketter för handskriven märkning

Liten hjälp, stor mångfald

Etiketter för handskriven märkning från HERMA gör sig snabbt och varaktigt oumbärliga. Som färgstarka upplysningar, för att märka, sortera, organisera, schemalägga och planera fyller de många funktioner i vardagen.