Etiketter för produktion, logistik och handel

När pålitlighet räknas

Mångsidiga utformningsmöjligheter och fästegenskaper som passar optimalt på alla underlag: Etiketter från HERMA erbjuder ett brett spektrum för pris- och produktmärkning, leverans, logistik och handel. Här är etiketter nödvändiga bärare av viktig information. De står lika mycket för tydlighet, säkerhet och ett professionellt intryck.