Arkivering av CD-skivor, diabilder, bilder 

Med system och stil

Effektivt arbete innebär att träffsäkert kunna få tag i alla viktiga dokument och bilder. HERMA-arkiveringssystem ger optimala förutsättningar för en säker och individuell sortering och sammanställning av bilder, diabilder, negativ och dokument.